Petersgaard i Sdr. Tranders
Stuehuset er opført 1912. Billedet er fra omkring 1955
tilbage