Nørre Hedegaard i Sdr. Tranders
Stuehuset er opført 1860. De fleste udbygninger er opført 1951efter brand. Også kendt som Pejstrups gård.
tilbage