Fra årbogen 1997


Der var engang...

 


“Beatesminde”

De fleste Gug-borgere ved, hvor Beatesmindevej er, men den nytilflyttede kan ikke umiddelbart vide, hvorfra vejen har sit navn. For “Beatesminde” eksisterer ikke mere. Eneste synlige levn er en flok store træer, der var en del af haveanlægget ved gårdens stuehus ved Gugvej. Den, der om morgenen i sin bil holder på Byplanvej og venter på at blive sluppet ud på Gugvej, kan i ventetiden nyde udsigten til disse træer, som man må håbe vil blive stående. Nordjysk Mejeriselskab har i sin tid stået for nedrivningen af bygningerne, det sidste der faldt var det store stuehus, opført i 1856. Det havde stået tomt i nogle år, da det blev revet ned i foråret 1983.

Navnet “Beatesminde” stammer fra Anne Beate Adler, datter af Theodorus Adeler, som i 1785 havde erhvervet “Sohngårdsholm”. Adeler var en driftig herre, blandt andet forsøgte han sig med tobaksavl på et areal hvor i dag Hirsevej og Tagensvej ligger ved Hadsundvej i Vejgaard. Det var i udflyttertiden, og udskiftningen var godt igang, da Adeler i 1795 anlagde to små udflytterbyer - også kaldet torper, hver på tre huse. Det blev starten på Frydendal. Af Adeler fik de navnene Johannestorp og Kasperstorp, og da Niels Christoffersen Møller i 1830’erne havde købt torperne, gav han stedet navnet det bærer i dag. Det var også ham, der opførte  “Frydendalgård”, men det er en anden historie. 
Adeler yndede at navngive sine nyopførte gårde efter familiemedlemmer, først “Ferdinandinesdal” (Rørdal) efter sin hustru, så de nævnte torper efter sine sønner og sidst i 1700-tallet opførte han så den gård ved Gugvejen, der fik navn efter datteren Anne Beate. Og dette navn er som bekendt det eneste der i dag er bevaret i form af Beatesmindevej. 
Den første ejer af “Beatesminde” var Adelers tjener Claus Dahl, der fik gården i fæste, da han giftede sig med stuepigen Kristine. På den tid har Gugvejen antagelig gået vest om gården, for som det ses på gamle kort gik vejen fra Gug til Aalborg ad Fælledvej. Vejen løb langs det lave, brede engdrag, der hvor Sønderbromotorvejen i dag løber. Først i midten af forrige århundrede anlagdes den nye Gugvej med den linieføring, vi kender i dag.

Af “Beatesmindes” ejere i dette århundrede kan nævnes Hans Hansen, der i 1916 købte gården af et konsortium bestående af A. Chr. Larsen, S. Ovesen og Chr. M. Sørensen. Det var Hans Hansen og hustruen Anna Dorthea Hansen (født Peen), der i 1945 til menighedsrådet i Sønder Tranders sogn testamenterede det areal, hvorpå Gug kirke er opført. Parrret Hansen (de var barnløse) havde en lille pavillon eller hytte, der var gravet delvis ind i gravhøjen Ulshøj og med et græstørvstag. Her indtoges mange kopper kaffe i venners lag hos det gæstfrie og selskabelige ægtepar. Ved arveudlægsskøde overtog fru Karen Bertehlsen i 1954 “Beatesminde” efter proprietær Hansen.

 

Denne artikel er lånt af Finn Jelstrup, Gug.   

 

Der er nu kun nogle få træer tilbage fra haveanlægget omkring “Beatesminde”, nemlig træerne som  skimtes bag Telias nye bygning.