Fra årbogen 1997


BP / Q8 på Gugvej

 

  På billedet ses fra venstre Henrik Tinglev, Evan
 Mortensen og bestyrer Hans Jørgen Jensen

 I 1964 - 65 byggede BP Oliekompagni en tankstation på Gugvej.

På det tidspunkt arbejdede Hans Jørgen Jensen som mekaniker hos Mikkel Andersen i Aalborg. Han søgte og fik stillingen som forpagter af stationen.

 Stationen åbnede den 1. August 1965 med en åbningstid fra 7.00 - 20.00. Sammen med sin kone og en medhjælper passede han tanken i et par år, hvorefter de fik endnu en medhjælper til at tage aftenvagter og lørdag/ søndag.

 

I 1965 kostede en liter benzin kr. 1.17 og en liter dieselolie kr. 0.60.

 

Hans Jørgen Jensen blev på stationen i 5 år, hvorefter han gik over til anden beskæftigelse.

 

BP drev i ca. et år selv stationen, hvorefter Henry Thomsen blev bestyrer. I 1977 blev  Knud Rasmussen bestyrer. Han drev kun stationen i ca. 1 år, hvorefter Anne-Lis Preuss i 1979 overtog stationen og drev den frem til 1995, hvor sønnen Kim Preuss overtog den, og han bestyrer den stadig.

 

 Stationen som den ser ud i dag

 

 Kopi af kontrakten mellem BP og Hans Jørgen Jensen